กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560 16:38

ตัวย่อหุ้น : TFUND สกุลเงิน : THB
ราคาปิด : 10.10 ปริมาณซื้อขาย : 351,200
เปลี่ยนแปลง : - % เปลี่ยนแปลง : -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 10.00 / 502,000 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 10.10 / 2,146,400
วันก่อนหน้า : 10.10 ราคาเปิด : 10.10
ช่วงห่างจำนวนวัน : 10.00 - 10.10 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์ : 9.85 - 11.10

Chart Type