เอกสารนำเสนอ
ปี :
เอกสารนำเสนอ 2560 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Financial Results ไตรมาส 2/2560 539 KB.
Financial Results ไตรมาส 1/2560 656 KB.
เอกสารนำเสนอ 2559 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Financial Results ไตรมาส 4/2559 761 KB.
Financial Results ไตรมาส 3/2559 763 KB.
Financial Results ไตรมาส 2/2559 789 KB.
Financial Results ไตรมาส 1/2559 784 KB.
เอกสารนำเสนอ 2558 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Financial Results ไตรมาส 4/2558 496 KB.
Financial Results ไตรมาส 3/2558 742 KB.
Financial Results ไตรมาส 2/2558 551 KB.
Financial Results ไตรมาส 1/2558 777 KB.
เอกสารนำเสนอ 2557 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Financial Results ไตรมาส 4/2557 666 KB.
Financial Results ไตรมาส 3/2557 488 KB.
Financial Results ไตรมาส 2/2557 534 KB.
Financial Results ไตรมาส 1/2557 534 KB.
เอกสารนำเสนอ 2556 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Financial Results ไตรมาส 4/2556 1.78 MB.
Financial Results ไตรมาส 3/2556 1.32 MB.
Financial Results ไตรมาส 2/2556 229 KB.
เอกสารนำเสนอ 2555 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Financial Results ไตรมาส 4/2555 1.19 MB.
Financial Results ไตรมาส 3/2555 523 KB.
Capital Increase # 6 898 KB.
Financial Results ไตรมาส 2/2555 483 KB.
เอกสารนำเสนอ 2554 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Financial Results ไตรมาส 4/2554 701 KB.
Financial Results ไตรมาส 3/2554 507 KB.
เอกสารนำเสนอ 2553 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Financial Results ไตรมาส 4/2553 77 KB.
Financial Results ไตรมาส 3/2553 470 KB.
Capital Increase # 4 152 KB.