งบการเงิน
ปี :
งบการเงิน 2560 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2560 332 KB.
งบการเงินไตรมาส 1/2560 122 KB.
งบการเงิน 2559 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559 134 KB.
งบการเงินไตรมาส 3/2559 127 KB.
งบการเงินไตรมาส 2/2559 118 KB.
งบการเงินไตรมาส 1/2559 119 KB.
งบการเงิน 2558 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2558 125 KB.
งบการเงินไตรมาส 3/2558 137 KB.
งบการเงินไตรมาส 2/2558 133 KB.
งบการเงินไตรมาส 1/2558 132 KB.
งบการเงิน 2557 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2557 121 KB.
งบการเงินไตรมาส 3/2557 126 KB.
งบการเงินไตรมาส 2/2557 123 KB.
งบการเงินไตรมาส 1/2557 121 KB.
งบการเงิน 2556 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2556 128 KB.
งบการเงินไตรมาส 3/2556 132 KB.
งบการเงินไตรมาส 2/2556 116 KB.
งบการเงินไตรมาส 1/2556 120 KB.
งบการเงิน 2555 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2555 123 KB.
งบการเงินไตรมาส 3/2555 397 KB.
งบการเงินไตรมาส 2/2555 115 KB.
งบการเงินไตรมาส 1/2555 114 KB.
งบการเงิน 2554 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2554 110 KB.
งบการเงินไตรมาส 3/2554 125 KB.
งบการเงินไตรมาส 2/2554 122 KB.
งบการเงินไตรมาส 1/2554 114 KB.
งบการเงิน 2553 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2553 130 KB.
งบการเงินไตรมาส 3/2553 401 KB.
งบการเงินไตรมาส 2/2553 401 KB.
งบการเงินไตรมาส 1/2553 390 KB.
งบการเงิน 2552 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2552 124 KB.
งบการเงินไตรมาส 3/2552 116 KB.
งบการเงินไตรมาส 2/2552 91 KB.
งบการเงินไตรมาส 1/2552 78 KB.
งบการเงิน 2551 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2551 100 KB.
งบการเงินไตรมาส 3/2551 103 KB.
งบการเงินไตรมาส 2/2551 92 KB.
งบการเงิน 2550 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2550 74 KB.
งบการเงินไตรมาส 3/2550 86 KB.
งบการเงินไตรมาส 2/2550 86 KB.