ปฏิทินทางการเงิน
  • วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
 • 18 ต.ค. 60
  การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
  เวลา 09.00 น.
 • 29 ส.ค. 60
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 48
 • 28 พ.ย. 59
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 45
 • 29 ส.ค. 59
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 44
 • 30 พ.ค. 59
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 43
 • 31 ส.ค. 58
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 40
 • 27 ก.พ. 58
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 38
 • 26 พ.ย. 57
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 37
 • 21 พ.ย. 57 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
  ประจำไตรมาส 3/2557
  เวลา 11.20-12.35 น.
  SET in the City 2014 @ Paragon (Property Sector)
 • 27 ส.ค. 57
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 36
 • 28 พ.ค. 57 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
  ประจำไตรมาส 1/2557
  เวลา 9.00-10.00 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 30 พ.ค. 57
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 35
 • 24 มี.ค. 57 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
  ประจำไตรมาส 4/2556
  เวลา 09.10-10.00 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 28 ก.พ. 57
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 34
 • 29 พ.ย. 56
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 33
 • 19 พ.ย. 56 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
  ประจำไตรมาส 3/2556
  เวลา 13.15-14.30 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 30 ส.ค. 56
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 32
 • 20 ส.ค. 56 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
  ประจำไตรมาส 2/2556
  เวลา 13.12-14.30 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 29 พ.ค. 56
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 31
 • 7 มี.ค. 56 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
  ประจำไตรมาส 4/2555
  เวลา 13.12-14.30 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 30 พ.ย. 55
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 30
 • 28 ส.ค. 55
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 29
 • 7 ส.ค. 55 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
  ประจำไตรมาส 2/2555
  เวลา 09.00-10.30 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 15 มี.ค. 55
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 28
 • 21 พ.ย. 54
  24 พ.ย. 54
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 27
 • 9 พ.ย. 54 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
  ประจำไตรมาส 3/2554
  เวลา 10.45-12.15 น.
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
 • 19 ส.ค. 54
  24 ส.ค. 54
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 26
 • 23 พ.ค. 54
  26 พ.ค. 54
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)
  วันปิดสมุดทะเบียน
  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 25

ข้อสังเกต
• วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต